Skip Navigation LinksSpecial-Education

Özel EğitimBölüm Başkanı
Doç. Dr. SELMA AKALIN

 

Bölüm Vizyonu ve Misyonu

 

Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumda aktif birer katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.  Özel Eğitim Bölümü bu vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki misyonları hedeflemektedir.

1.      Öğretmen adaylarına, özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak

2.      Özel gereksinimli çocuklara destek eğitim hizmetlerini sağlamak

3.      Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerinin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek.

4.      Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek.

5.      Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak.

6.      Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

7.      Özel eğitim hizmetlerinin genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak.

8.      Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak.

9.      Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.

10. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.

11. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.

12. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak.

13. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek.

14. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.

15. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek.


Bölüm İmkanları

Fakültemizde Özel Eğitim Bölümündeki öğrencilerin derslerini yürütecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri derslikler, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve akıllı sınıflar bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler kablosuz internet erişiminden ve üniversite kütüphanesinin sunduğu olanaklardan da yararlanabilmektedir

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında, eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde "Özel Eğitim Öğretmeni" olarak istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik, müdür ve müdür yardımcılığı gibi görevler üstlenebilmekte ya da kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak özel eğitim alanında uzman ve akademisyen olarak da çalışabilmektedirler. 

Programlar

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe)Lisans / B.A.4
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Türkçe) *Lisans / B.A.4

Eastern Mediterranean University
Faculty of Education 
Department of Turkish Language Teaching 
Famagusta, North Cyprus
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 4011
Fax: +90 392 630 4038
E-mail: fedu@emu.edu.tr

Academic Staff

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. BERRİN BAYDIK Öğretim Üyesi Özel Eğitim
Doç. Dr. SELMA AKALIN Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkanı
Özel Eğitim EF313-EF315 4005-4037
Yrd. Doç. Dr. HATİCE BAYRAKLI Öğretim Üyesi Özel Eğitim EF 314 2843
Yrd. Doç. Dr. SALİH ÇAKMAK * Öğretim Üyesi Özel Eğitim
Yrd. Doç. Dr. YUSUF ZİYA TAVİL * Öğretim Üyesi Özel Eğitim
Dr. TAMER KARAKOÇ * Öğretim Görevlisi Özel Eğitim
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Part-time Academic Staff

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel

DAÜ Web Siteleri