Skip Navigation LinksSpecial-Education

Özel EğitimBölüm Başkanı
Prof. Dr. BERRİN BAYDIK

 

Bölüm Vizyonu ve Misyonu

Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumda aktif birer katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.  Özel Eğitim Bölümü bu vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki misyonları hedeflemektedir.

1.      Öğretmen adaylarına, özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak

2.      Özel gereksinimli çocuklara destek eğitim hizmetlerini sağlamak

3.      Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerinin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek.

4.      Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek.

5.      Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak.

6.      Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

7.      Özel eğitim hizmetlerinin genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak.

8.      Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak.

9.      Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.

10. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.

11. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.

12. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak.

13. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek.

14. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.

15. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek.


Bölüm İmkanları

Fakültemizde Özel Eğitim Bölümündeki öğrencilerin derslerini yürütecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri derslikler, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve akıllı sınıflar bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler kablosuz internet erişiminden ve üniversite kütüphanesinin sunduğu olanaklardan da yararlanabilmektedir

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında, eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde "Özel Eğitim Öğretmeni" olarak istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik, müdür ve müdür yardımcılığı gibi görevler üstlenebilmekte ya da kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak özel eğitim alanında uzman ve akademisyen olarak da çalışabilmektedirler. 

Programlar

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe)Lisans / B.A.4

Eastern Mediterranean University
Faculty of Education 
Department of Turkish Language Teaching 
Famagusta, North Cyprus
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 4068
Fax: +90 392 630 4038
E-mail: fedu@emu.edu.tr

Academic Staff

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. BERRİN BAYDIK Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkanı
Özel Eğitim
Doç. Dr. SALİH ÇAKMAK * Öğretim Üyesi Özel Eğitim
Doç. Dr. SELMA AKALIN Öğretim Üyesi Özel Eğitim EF313-EF315 4005-4037
Doç. Dr. YUSUF ZİYA TAVİL * Öğretim Üyesi Özel Eğitim
Yrd. Doç. Dr. HATİCE BAYRAKLI Öğretim Üyesi Özel Eğitim EF 314 2843
Dr. TAMER KARAKOÇ * Öğretim Görevlisi Özel Eğitim
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Part-time Academic Staff

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel

 Content Editor

​​

1.  Doç. Dr. Selma Akalın Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenen “Özel Eğitim Çalıştayı"na katılmıştır.

 

2.  Prof. Dr. Berrin Baydık Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü tarafından 16 Ekim 2022 tarihinde online olarak düzenlenen “Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Okuma-Yazma Becerilerinin Desteklenmesi" konulu seminere konuşmacı olarak katılmıştır.

3. Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 29-30 Mart 2022 tarihleri arasında Girne'de düzenlenen “Çocuk Hakları Çalıştayı"na katılmıştır.

​ 

4. Doç. Dr. Salih Çakmak ve Öğr. Gör. Tamer Karakoç 17 Aralık 2021 tarihinde Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'ndaki öğretmen ve velilere "İletişim Becerileri, Tutumlar ve Özel Gereksinimli Bireylerde Davranış Problemleri ve Çözümü"  başlıklı bir konferans vermiştir.5.​    Prof. Dr. Berrin Baydık Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde “Öğrenme Güçlüklerinde İlkokuma Yazma Sorunları ve Erken Dönem Belirtileri" konulu panele panelist olarak katılmıştır.      

6.  Prof. Dr. Berrin Baydık Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi düzenlenen “Disleksi: Erken Dönem Belirtileri ve Müdahaleler" konulu seminere konuşmacı olarak katılmıştır.

7.  Doç. Dr. Selma Akalın ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenen “1. Üstün Zekâlı – Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı"na katılmıştır. 

8. Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Temel Eğitim Günleri kapsamında 21 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olan “Erken Çocukluk Eğitiminde Kaynaştırma: Aile ve Öğretmen" başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştır.

 

9. Öğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine yönelik olarak 2 Mayıs 2019 tarihinde “Akıl Yönetimi ve Sınıf Yönetimi" başlıklı bir seminer vermiştir.

 

​10.  Yrd. Doç. Dr. Y. Ziya Tavil Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine yönelik olarak 17 Mayıs 2019 tarihinde “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) ve Davranış Değiştirme" başlıklı bir seminer vermiştir.

 

11.  Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından 20 Aralık 2019 tarihinde öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ailelere yönelik düzenlenen “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri"ne konuşmacı olarak katılmıştır.

  

12.  Yrd. Doç. Dr. Selma Akalın ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından 22 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenen Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılmıştır.


 13.  Prof. Dr. Sema Kaner, Yrd. Doç. Dr. Selma Akalın ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı BRT2 TV Kanalı'nda 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan ve özel eğitim konusunun ele alındığı Eğitim ve Yaşam adlı TV programında konuşmacı olarak yer almıştır.


14.  Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin İnönü Belediyesi ile imzaladığı protokol gereğince 4 Kasım - 27 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Bebek ve Çocuk Bakımı" konulu eğitim programında eğitimci olarak yer almıştır.


DAÜ Web Siteleri