Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

 1999 yılında kurulan Fakültemiz, aşağıdaki konuları misyon edinmiştir:

i)  Çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını benimseme ve uygulamayı,

ii)  Toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretmeyi,

iii) Öğrenmeyi öğretme doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme ilke ve süreçlerini geliştirmeyi, uygulamayı ve yaygınlaştırmayı

iv)  Eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yapmayı, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmayı,

v)  Eğitim-öğretim konusunda geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara araştırma ve projeler yoluyla katkıda bulunmayı.        

Bu misyon doğrultusunda vizyonumuz;

i)  Bölgede ve ülkede geleceğin öğretmenlerinin öncelikle tercih edeceği en seçkin eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmak,

ii)  Dünyadaki değişim ve dönüşüm olguları ile eğitim arasındaki etkileşimin bilincinde bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmak,

iii)  Öğretmen ve yöneticiler ile ailelere, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan önder bir eğitim-öğretim yeri olmaktır.

Fakültemizin eğitim öğretim politikası; akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kuruludur.

Bu politikalara dayalı olarak ana hedeflerimiz:

 i)  Nitelikli öğretmen eğitimi programlarını insancıl yaklaşımla yürütmek,

ii)  Çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını benimsemek ve uygulamak,

iii)  Toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretmek;

iv)  Öğrenmeyi öğretme doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme ilke ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak,

v)  Eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda ilgili kurumlarla paylaşmak,

vi)  Eğitim-öğretim konusunda geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara araştırma ve projeler yoluyla katkıda bulunmak,

vii)  Eğitim-öğretim kurumu olarak programlarını uluslararası düzeyde benimsenen ölçütlerle değerlendirmek ve iyileştirmek,

viii)  Eğitim-öğretim konusunda bilinçli bir kamuoyu ve toplum yaratmak,

ix)  İyi insan, iyi yurttaş, başarılı meslek insanı ve araştırmacı yetiştirerek eğitimin ve öğretmenin toplumdaki saygınlığını artırmaktır.

 

​Olana​kl​ar

İleri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanları aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.​​

DAÜ Web Siteleri