Skip Navigation LinksDean's-Message

Dekan'ın Mesajı


Sevgili Öğrenci Adayları,

21. yüzyıldaki gelişmeler eğitim sistemlerini de etkilemiş, eğitimin hem nitelik hem de ortam açısından yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Çağımızın öğrencileri girişimci, problem çözebilen, işbirlikçi ve yaşamboyu öğrenme anlayışına sahip bireyler olarak yetiştirilmelidir. Hiç kuşkusuz bunu sağlayacak en önemli faktör öğretmendir.

Bir sistem ancak öğretmenlerinin yeteneği ve kalitesi ölçüsünde başarılıdır. Bu anlayıştan hareketle fakültemizde siz öğretmen adaylarını çağın gereklerine uygun, insanı öze koyan, düşünce özgürlüğüne sahip, kendini her ortamda ifade edebilen, eleştiren, kültürel değerlerimizi özümsemiş, dünyayı takip edebilen, vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmek en temel amacımızdır. Nitelikli öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte çağdaş eğitimin tüm olanaklarını kullanarak bu amacı gerçekleştirmek için çalışmaktayız. 


DAÜ Web Siteleri