Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ’den İki Yeni Yüksek Lisans Programı

DAÜ’den İki Yeni Yüksek Lisans Programı
Yayınlanma Tarihi: 12 Eylül 2014, Cuma

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birçok farklı alandaki lisansüstü programlarına iki yeni program daha ekledi. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nün dördüncü yüksek lisans programı olan "Projeli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı" ve Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü'nün tezli "Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı", 2014 – 2015 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren ilk öğrencilerini kabul edecek.

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

DAÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2009 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Kentsel Tasarım (Tezli) yüksek lisans programı ile ilk dönemi ortak derslerle yürütülecek olan program, mimarlık, planlama ve sosyal bilimler alanında yer alan diğer bilim dalları ile multidisipliner bir yapıya sahip olacak. Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin mimarlık, yapı bilimi, peyzaj mimarlığı, şehir planlama veya kentsel tasarım alanlarında lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Projeli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrenciler, programı 12 ay sonunda tamamlamış olacaklar.

Projeli Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, kent ve/veya kent parçalarında mekansal kalitenin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, ilgili konularda kuram, uygulama ve yöntemleri değerlendirebilen kentsel tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Etkili eğitim yöneticisi ve lideri olmak isteyen kişiler için hazırlanmış olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, farklı eğitim kurumlarını etkili bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan yöneticilik ve liderlik becerileri ve nitelikleri ile donatılmış yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu misyon çerçevesinde eğitim alacak olan kişiler etkili yöneticilik uygulamaları hakkındaki bilgilerini artıracak, kuram ve uygulamları birleştirerek değişimi ve örgütsel gelişimi yönetebilme yetisini kazanmış olacaklar, devlet okulları, özel okullar, yüksek öğrenim kurumları gibi farklı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapabilecek vasıfları kazanacaklardır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler eğitim lideri olarak görev yapabilmekte, doktora programına devam edebilmekte ve yönetim kadrolarına geçişte avantaj elde etmektedirler.

Başvurular 30 Eylül'e Kadar Devam Ediyor

DAÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı 17 Doktora, 34 Tezli Yüksek Lisans ve 25 Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 76 programa öğrenci kabul edilecek. Başvuruların en geç 30 Eylül 2014 tarihine kadar http://emu.edu.tr/applyonline adresinden online olarak yapılabileceği belirtilen açıklamada başvuru koşulları ve programlar hakkında daha fazla bilginin Enstitü Müdürlüğü'nden (Tel: 0392 630 1157) veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nden (Tel: 0392 365 3644) alınabileceği ifade edildi.