Skip Navigation LinksNews
List All News Articles

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDEN ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARININ KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDEN  ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARININ KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI
Published Date: Wednesday, 20 November 2019

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDEN ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARININ KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi 30 yaşında ...

20 Kasım 1989 yılında 193 ülke tarafından imzalanan ve temelde 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların zarar görmesini engellemek üzere oluşturulan bildirge, çocukların Yaşamsal, Gelişimsel, Korunma ve Katılım haklarını garanti altına almayı hedeflemektedir. 

Çocuklarla birlikte onların hakları doğrultusunda çalışıldığına dair iyi uygulama örnekleri bulunmakla birlikte, halen hem ülkemizde hem de dünyada çocukların önemli bir kısmının hak ihlalleri yaşadığını görmekteyiz. Gerek sağlıklı yaşam, beslenme ve barınma koşullarına sahip olmayan gerekse bu koşullara sahip olmasına rağmen oyun oynamak için uygun zaman ve fırsat bulamayan, görüşlerini ifade etmesine fırsat verilmeyen çocukların varlığı Bildirge'nin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam etmemizin gereği ve zorunluluğu olarak kabul edilmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü olarak bizler, çocuk haklarının savunucusu öğretmen adayları yetiştirmenin önem ve sorumluluğunun sadece 20 Kasım'larda değil her gün bilincinde olunması gerektiğini savunmaktayız. Günlük yaşam deneyimlerinde, medyada, eğitim ortamlarında sayısız çocuk hakları ihlallerine tanıklık edildiği günümüzde, bu hak ihlalllerinin ancak çocukların, ailelerin, eğitimcilerin ve toplumdaki tüm bireylerin konu ile ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi ile üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Bu farkındalığı oluşturmaya katkı sağlayabilmek amacıyla Bölümümüz tüm öğretim kadrosu ve öğrencileri ile savunuculuk etkinliklerini her yıl düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerden biri "Dünya Okul Dışarıda Günü /World Outdoor Clsassroom Day" organizasyonu üyeliğidir. Bu organizasyon kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde, Temel Eğitim Bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları, okul öncesi öğrencilerini ve öğretmenlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde konuk ederek; kampüsümüz içindeki açık alanlarda çeşitli oyun ve sanat etkinliklerini yürütmüş ve çocuğun açık havada, doğada, yönlendirmesiz, yapılandırılmamış, serbest ve özgür oyun hakkının savunulmasına katkı sağlamışlardır.