Skip Navigation Linksabout-faculty

Fakülte Hakkında

​​​ 

​1999 yılında kurulan fakültemiz çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını benimseme ve uygulamayı, toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretmeyi, öğrenmeyi öğretme doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme ilke ve süreçlerini geliştirmeyi, uygulamayı ve yaygınlaştırmayı, eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yapmayı, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmayı, eğitim-öğretim konusunda geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara araştırma ve projeler yoluyla katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. Bu misyon doğrultusunda vizyonumuz; bölgede ve ülkede geleceğin öğretmenlerinin öncelikle tercih edeceği en seçkin eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmak, dünyadaki değişim ve dönüşüm olguları ile eğitim arasındaki etkileşimin bilincinde bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmak, öğretmen ve yöneticilere, ailelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan önder bir eğitim-öğretim yeri olmak şeklinde ifade edilebilir.

Fakültemizin eğitim öğretim politikası; akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kuruludur. Bu politkalara dayalı olarak nitelikli öğretmen eğitimi programlarını insancıl yaklaşımla yürütmek, çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını benimsemek ve uygulamak, toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretmek; öğrenmeyi öğretme doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme ilke ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak, eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda ilgili kurumlarla paylaşmak, eğitim-öğretim konusunda geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara araştırma ve projeler yoluyla katkıda bulunmak, eğitim-öğretim kurumu olarak programlarını uluslararası düzeyde benimsenen ölçütlerle değerlendirmek ve iyileştirmek, eğitim-öğretim konusunda bilinçli bir kamuoyu ve toplum yaratmak, iyi insan, iyi yurttaş, başarılı meslek insanı ve araştırmacı yetiştirerek eğitimin toplumdaki saygınlığını artırmak ana hedeflerimiz arasındadır.

Öğretmenlik mesleğini seçenlerin öğrenim görmesi gereken en doğru adreslerden biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ideal öğretim elemanı-öğrenci oranı, sıcak öğretim elemanı öğrenci ilişkisini bulursunuz. Zengin bir veri tabanı ve on binlerce basılı dökümanın bulunduğu kütüphane, internetten sınırsız yararlanma, geniş spor ve kültürel etkinlik yapma olanakları, çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma imkanı, geniş başarı bursları, ev ortamını yaratmayan yurtlar fakültemizin öğrenciye sağladığı imkanlar arasındadır. Zengin akademik kadro ve bilimsel yayınlarının niteliği ve çokluğu eğitim fakülteleri içinde bölümlerimizi ön plana çıkaran temel özelliktir.​

DAÜ Web Siteleri