Zihin Engelliler Öğretmenliği

HOŞGELDİNİZ

Zihin engelliler, özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Ne tür engele sahip olursa olsun belirli bir süre sağlanan uygun yardımlarla engelli bireyin yaşam islevlerinde ilerlemeler gerçekleşir. Bu da onları daha bağımsız, üretici ve yaşadıkları toplumla daha bütünleşmiş duruma getirir. İletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş gibi uyumsal beceri alanları başarılı bir yaşam sürdürmenin temelinde yer alan bağımsız yaşam becerilerdir.
 

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi engelli çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşılması, bireyin bireysel farklılıkları ile yapabildikleri dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim ortamları sunulmasıyla mümkün olabilmektedir.
 

DAÜ Eğitim Fakültesi olarak engelli çocuklarımıza bağımsız yaşam becerileri kazandıracak öğretmen yetiştirme fırsatımızdan dolayı mutluyuz. Kutsal bir meslek olan öğretmenliğe aday, özellikle de engelli öğrencilere bağımsız yaşam becerileri kazandırmanın mutluluğunu yaşamak isteyen öğretmen adaylarını fakültemize bekliyoruz.